We wtorek, 27 grudnia 2016 roku, w 98 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Franciszka Ratajczaka, nieopodal miejsca , gdzie zginął pierwszy powstaniec, zostało podpisane oświadczenie o powołaniu Fundacji „Żegluj z Nami Wielkopolsko”.
Głównym celem Fundacji jest
– wybudowanie i eksploatacja jachtu s/y „Powstaniec Wielkopolski”,
– popularyzacja żeglarstwa ze szczególnym ukierunkowaniem na wychowanie i kształcenie młodzieży, kształtowanie jej
postaw społecznych,
– promocja Wielkopolski wraz z jej tradycją i historią, ze szczególnym naciskiem na podniesienie etosu Powstania wielkopolskiego i promowania go w społeczeństwie,
Fundatorem jest Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.
Tekst preambuły
W rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego , dla uczczenia czynu zbrojnego, który przyniósł wolność i niepodległość Wielkopolsce , powołuje się Fundację , której celem jest budowa i eksploatacja jachtu s/y Powstaniec Wielkopolski , jednostki przeznaczonej do wychowywania i szkolenia morskiego młodzieży z naszego regionu.