IDEA

Powstanie Wielkopolskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu i kraju. Jesteśmy z niego dumni i ciągle odwołujemy się do dokonań naszych przodków.

Powstanie Wielkopolskie toczyło się z dala od wybrzeża Bałtyku, ale chcemy wykorzystać szczególne walory morskiej przygody.

W ramach projektu „Żegluj z nami Wielkopolsko” młodzież z naszego regionu będzie realizowała zadania nawiązujące do idei patriotycznych i historii Powstania Wielkopolskiego.

Akcja jest początkiem wieloletniego projektu. Chcemy, by docelowo uczestnicy kolejnych edycji programu edukacyjnego mogli korzystać z jachtu s/y Powstaniec Wielkopolski.

Wysiłek inwestycyjny będzie rozłożony na kilka lat, a do czasu wybudowania jachtu, rejsy morskie organizowane będą na jednostkach czarterowanych.

Nasz symboliczny hołd dla bohaterów Powstania Wielkopolskiego stanie się jednocześnie inwestycją w przyszłość Wielkopolski. Zainwestujmy wspólnie!

__________________

NAJWAŻNIEJSZE CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

  • upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem działalności lokalnych oddziałów w mniejszych miejscowościach Wielkopolski,
  • ocalenie od zapomnienia indywidualnych życiorysów bohaterów tamtych czasów – tak, aby każdy uczestniczący w projekcie mógł utożsamić się z konkretnym Powstańcem,
  • stworzenie Księgi Życiorysów Powstańców Wielkopolski, której kopia byłaby przechowywana na pokładzie S/Y Powstaniec Wielkopolski,
  • wywarcie trwałego wpływu na wszechstronny rozwój i kształtowanie charakteru wybranej grupy młodych ludzi,
  • zachęcenie do pozytywnej pracy i wskazanie drogi, którą można osiągnąć nagrodę, w inny sposób nieosiągalną,
  • propagowanie i promocję żeglarstwa, jako formy kształtowania charakteru młodych ludzi;
  • wypracowanie programów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej związanych z wychowaniem morskim,
  • propagowanie idei morskiego wychowania młodzieży,
  • integracja z młodzieżą innych krajów + nauka języków obcych.

____________________

ZOBACZ PROJEKTY

WSPIERAJĄ NAS

KONTAKT

Wesprzyj finansowo inicjatywę programu edukacyjno-żeglarskiego,
poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu.

Pomóż zbudować s/y Powstaniec Wielkopolski!

Wpłać dowolną kwotę na konto numer 93 1020 4027 0000 1102 1409 6202 

Przekaż 1% podatku na nas z projekt: KRS 0000097564
(Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski).
Na formularzu podatkowym dopisz cel: „Żegluj z nami Wielkopolsko”.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji
o projekcie oraz możliwościach jego wsparcia.

WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Maciej Olszewski,
tel. 602 709 928,
email: maciej@pozz.poznan.pl
www.powstaniecwielkopolski.pl

____________________