IDEA

Powstanie Wielkopolskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu i kraju. Jesteśmy z niego dumni i ciągle odwołujemy się do dokonań naszych przodków.

Chcemy zbudować wyjątkowy, żywy pomnik. Będzie to jacht morski, na którym wielkopolska młodzież przeżyje wielką przygodę, ale i będzie uczyła się współdziałania i odpowiedzialności.

Wiemy, że przygoda pod żaglami dla młodych ludzi jest wyjątkowym i niepowtarzalnym doświadczeniem. Chcemy, by mogli jej zaznać również ci, którzy mieszkają z dala od morza i nie mają doświadczeń żeglarskich.
Na pokładzie szkunera s/y młodzież z naszego regionu będzie uczyła się żeglarstwa, kształtowała postawy obywatelskie i patriotyczne.

Nasz symboliczny hołd dla bohaterów Powstania Wielkopolskiego stanie się jednocześnie inwestycją w przyszłość Wielkopolski. Zainwestujmy wspólnie!

__________________

NAJWAŻNIEJSZE CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

  • upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem działalności lokalnych oddziałów w mniejszych miejscowościach Wielkopolski,
  • ocalenie od zapomnienia indywidualnych życiorysów bohaterów tamtych czasów – tak, aby każdy uczestniczący w projekcie mógł utożsamić się z konkretnym Powstańcem,
  • stworzenie Księgi Życiorysów Powstańców Wielkopolski, której kopia byłaby przechowywana na pokładzie S/Y Powstaniec Wielkopolski,
  • wywarcie trwałego wpływu na wszechstronny rozwój i kształtowanie charakteru wybranej grupy młodych ludzi,
  • zachęcenie do pozytywnej pracy i wskazanie drogi, którą można osiągnąć nagrodę, w inny sposób nieosiągalną,
  • propagowanie i promocję żeglarstwa, jako formy kształtowania charakteru młodych ludzi;
  • wypracowanie programów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej związanych z wychowaniem morskim,
  • propagowanie idei morskiego wychowania młodzieży,
  • integracja z młodzieżą innych krajów + nauka języków obcych.

____________________

ZOBACZ PROJEKTY

KONTAKT

Wesprzyj finansowo inicjatywę programu edukacyjno-żeglarskiego,
poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu.

Pomóż zbudować s/y Powstaniec Wielkopolski!

Wpłać dowolną kwotę na konto numer 22 1090 2590 0000 0001 3379 5581 

Przekaż 1% podatku na nas z projekt: KRS 0000097564
(Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski).
Na formularzu podatkowym dopisz cel: „Budujemy S/Y Powstaniec Wielkopolski”.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji
o projekcie oraz możliwościach jego wsparcia.

WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Maciej Olszewski,
tel. 602 709 928,
email: maciej@pozz.poznan.pl
www.powstaniecwielkopolski.pl

____________________