W połowie lutego tradycyjnie odbyły się w Poznaniu targi Boatex, czyli impreza dla miłośników sportów wodnych (żeglarstwo, sporty motorowe, kajaki itp.). Na stoisku Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego prezentowaliśmy pierwsze plany Powstańca i przygotowane materiały video, a harcerze z bardzo mocno zaangażowanej w projekt 100 Poznańskiej Drużyny Harcerzy rozdawali ulotki promujące naszą ideę. Podczas sesji prezentacji i wykładów, prezes WOZŻ Maciej Olszewski dwukrotnie przedstawiał założenia programu. Całość wzbudziła niemałe zainteresowanie obecnych na targach mediów oraz zwiedzających.

(fot. Grzegorz Maciejewski)